9print.pl

Blog tematyczny o finansach, biznesie, pracy oraz o rozwoju osobistym

Rozwój osobisty

Czy można pracować i pobierać emeryturę? Wyjaśniamy zasady i możliwości

Czy można pracować i pobierać emeryturę? Wyjaśniamy zasady i możliwości

Czy można pracować i pobierać emeryturę? To pytanie nurtuje wielu emerytów, którzy chcieliby dorobić sobie do swojego świadczenia. W artykule tym omówimy zasady i możliwości pracy oraz pobierania emerytury w Polsce.

W tym artykule dowiesz się:

  • czy można pracować i pobierać emeryturę
  • jakie są zasady pracy i pobierania emerytury w Polsce
  • czy istnieją ograniczenia co do wysokości zarobków
  • jakie są konsekwencje niewłaściwego łączenia pracy z emeryturą
  • czy są wyjątki od zasad pracy i pobierania emerytury

Czy można pracować i pobierać emeryturę?

Osoby pobierające emeryturę w Polsce mają prawo podjąć pracę zarobkową, jednak istnieją pewne zasady, które należy spełnić. Istnieją także ograniczenia dotyczące uzyskanym zarobków. Praca na emeryturze może być atrakcyjna dla osób, które chcą być aktywne zawodowo, ale także potrzebują dodatkowego źródła dochodu.

Jakie są zasady pracy i pobierania emerytury w Polsce?

W Polsce istnieją określone zasady dotyczące pracy osób pobierających emeryturę. Oto najważniejsze zasady:

Wiek emerytalny

Osoby, które ukończyły 60 lat (dla kobiet) lub 65 lat (dla mężczyzn) i pobierają emeryturę, nie mają ograniczeń co do pracy. Mogą pracować bez żadnych ograniczeń, zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i na innych zasadach (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło).

Praca przed osiągnięciem wieku emerytalnego

Osoby, które pobierają emeryturę, ale nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego, mogą pracować, ale podlegają ograniczeniom co do wysokości zarobków.

Przestój emerytalny

Osoby pobierające emeryturę nie muszą być w pełnym zatrudnieniu. Mogą pracować na podstawie przestojów emerytalnych, czyli na określonych zasadach, które pozwalają na dłuższe okresy pracy bez wpływu na wysokość emerytury.

Czy istnieją ograniczenia co do wysokości zarobków?

Tak, istnieją pewne ograniczenia co do wysokości zarobków osób pobierających emeryturę przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Limit zarobków, który nie wpływa na wysokość emerytury, jest ustalany corocznie i określany jako pewien procent przeciętnego wynagrodzenia za ostatni rok opublikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W roku 2023, limit ten wynosi 70% przeciętnego wynagrodzenia za ostatni rok.

Należy jednak pamiętać, że zarobki uzyskane w okresie pracy na emeryturze, podlegają opodatkowaniu. Emeryci, którzy pracują, są zobowiązani do odprowadzania podatku dochodowego od swoich zarobków, tak samo jak osoby, które nie pobierają emerytury.

Jakie są konsekwencje niewłaściwego łączenia pracy z emeryturą?

Niewłaściwe łączenie pracy z emeryturą, czyli przekroczenie limitów zarobków lub brak odprowadzania podatku dochodowego, może skutkować konsekwencjami finansowymi. Główną konsekwencją jest zmniejszenie emerytury o 1 zł za każde 2 zł zarobionych powyżej limitu, o którym mówiliśmy wcześniej.

Ponadto, osoby, które nieodpowiednio łączą pracę z emeryturą, mogą narazić się na kontrole ze strony ZUS i organów skarbowych, które monitorują przestrzeganie przepisów dotyczących pracy emerytów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, mogą zostać nałożone kary finansowe, co może negatywnie wpłynąć na sytuację finansową emeryta.

Czy są wyjątki od zasad pracy i pobierania emerytury?

Tak, istnieją pewne wyjątki od zasad pracy i pobierania emerytury. Przede wszystkim, osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, mogą pracować bez żadnych ograniczeń co do wysokości zarobków. Nie ma również obowiązku odprowadzania podatku dochodowego od zarobków uzyskanych po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Ponadto, istnieją także różne programy i inicjatywy rządowe, które mają na celu zachęcanie emerytów do aktywności zawodowej, takie jak np. umowy na zastępstwo czy program „Praca po 60-tce”. W ramach tych programów, emeryci mogą pracować na specjalnych zasadach, które pozwalają na korzystniejsze łączenie pracy z emeryturą.

Podsumowując, czy można pracować i pobierać emeryturę w Polsce? Tak, ale pod pewnymi warunkami. Emeryci mogą pracować, ale muszą przestrzegać limitów zarobków, odprowadzać podatek dochodowy oraz być świadomi konsekwencji niewłaściwego łączenia pracy z emeryturą. Warto zasięgnąć informacji u odpowiednich instytucji i planować swoje działania w sposób odpowiedzialny, aby korzystnie łączyć pracę z pobieraniem emerytury.

Udostępnij