9print.pl

Blog tematyczny o finansach, biznesie, pracy oraz o rozwoju osobistym

Biznes

Czym jest Forex? Jaka jest jego charakterystyka?

Czym jest Forex? Jaka jest jego charakterystyka?

Pewnie nie raz słyszeliśmy określenie Forex, ale nie wiemy dokładnie, co to takiego i na czym polega jego fenomen. W poniższym artykule opiszemy kluczowe informacje na temat Forex.

Forex – jaki to rodzaj giełdy?

Forex to międzynarodowy rynek wymiany walut, określany też jako Foreign Exchange Market lub FX Market. Jest to więc miejsce, gdzie – tak ja na tradycyjnej giełdzie – wymienia się jedną walutę na drugą, ale na tym kończą się podobieństwa między tym, co stare, a tym, co nowe, gdyż zasada działania Forexa jest zupełnie inna niż klasycznej giełdy. Na początku pierwotną funkcją tego rynku było po prostu usprawnienie procesu wymiany walut na potrzeby międzynarodowego handlu różnymi towarami, surowcami czy usługami, ale z czasem to się zmieniło, dlatego też obecnie to miejsce, w którym dominują traderzy z całego świata, a zdecydowana większość (około 90%) transakcji to spekulacje.

Tu rządzą spekulacje

Jak widać, jeśli ktoś zadania pytanie: Forex – co to jest, można udzielić jasnej odpowiedzi, że to największa na świecie giełda, gdzie rządzą spekulacje, lecz takie stwierdzenie, taka odpowiedź nie wyczerpuje oczywiście tematu. To ledwie podstawowe zrozumienie zagadnienia. Zdecydowanie warto wiedzieć dużo więcej, żeby spróbować swoich sił na tym rynku. Kluczową informacją jest to, że Forex nie jest scentralizowany, nie ma więc fizycznej siedziby czy lokalizacji, jak ma to miejsce w przypadku giełdy w Warszawie. To więc tzw. rynek pozagiełdowy, handel zaś odbywa się za pośrednictwem sieci komputerowych. Forex jest właśnie dlatego tak popularny, że umożliwia spekulację praktycznie dla każdego, najczęściej za pośrednictwem regulowanych firm brokerskich.

Jak inwestować na rynku Forex?

Dowiedzmy się teraz rzeczy, która interesuje większość, czyli to, jak można inwestować na rynku Forex. Jak wspomnieliśmy, około 90% obrotu na rynku to transakcje spekulacyjne, dlatego też trzeba mieć sporą wiedzę, aby zyskać, a nie stracić. Żeby zainwestować na rynku Forex, możemy po prostu dokonać fizycznego zakupu waluty, jeśli przypuszczamy, że jej cena będzie w przyszłości wyższa. Tym sposobem sprzedamy ją później, pomnażając tak zainwestowane środki. Niemniej, tego rodzaju zakup nie jest ani wygodny, ani efektywny, więc wraz z rozwojem rynków finansowych powstały instrumenty pochodne, czyli swego rodzaju instrumenty finansowe, których wartość zależy od wartości instrumentów bazowych. Mogą być nimi zarówno kurs walutowy, surowiec, jak i indeks giełdowy. Ich rola może być różna, także spekulacyjna, więc mamy dużą szansę na to, by korzystać na zmienności cen aktywu bazowego bez konieczności jego fizycznego zakupu. Chociaż, jak wspomnieliśmy, można spekulować różnymi instrumentami finansowymi, to zdecydowanie najpopularniejsze są kontrakty na różnice kursowe, określane jako kontrakty CFD (Contract for Difference).

Wiemy już, czym jest Forex i jakie zapewnia możliwości, ale i zagrożenia. Najważniejsze więc to pogłębianie wiedzy na jego temat, by zyskać, a nie stracić.

Materiał zewnętrzny

Udostępnij