9print.pl

Blog tematyczny o finansach, biznesie, pracy oraz o rozwoju osobistym

Rozwój osobisty

1 kW ile to wat? Sprawdź nasz poradnik

1 kW ile to wat? Sprawdź nasz poradnik

Przeliczanie jednostek nie jest trudnym zadaniem. Zasady rządzące konwertowaniem jednostek są proste i logiczne. W tym artykule wytłumaczymy reguły rządzące tym zagadnieniem na przykładzie jednostek mocy. Ile kW ma jeden wat? Nie znasz odpowiedzi na to pytanie? Zapraszamy do lektury krótkiego poradnika.

Co to jest wat?

Nazwy i opisy podstawowych jednostek miar zawarte są w Międzynarodowym Układzie Jednostek Miar. Dokument ten znany jest również pod bardziej popularną nazwą układu SI. Układ ten datowany jest na rok 1960. Zawiera opis siedmiu podstawowych jednostek oraz stworzonych na ich podstawie jednostek pochodnych. Wat jest pochodną jednostką układu SI. Jednostka ta dotyczy mocy. Czym jest jeden wat? Z równania wynika, że moc jednego wata powstaje w momencie, kiedy jeden dżul pracy wykonywany jest w czasie jednej sekundy. Nazwa jednostki pochodzi od nazwiska brytyjskiego wynalazcy Jamesa Watta.

kalkulator

Wielokrotności jednostek układu SI

Pomiar jednostek układu SI może przynieść różne wyniki. Podczas pomiaru możemy stwierdzić, że tych jednostek jest bardzo dużo. Operowanie dużymi liczbami mogłoby być bardzo niewygodne. Dlatego wymyślono wielokrotności jednostek układu SI. Do opisu tych wielokrotności stosujemy odpowiednie przedrostki zwane również prefiksami. Jeśli mówimy o tysiącu jednostek, musimy przed nazwą jednostki dodać prefiks kilo. Milion jednostek posiada prefiks mega. Przed miliardem jednostek dodajemy prefiks giga. Opisanie biliona jednostek wymaga dodania prefiksu tera.

Wielokrotności w praktyce

Jak zwielokrotnianie jednostek wygląda w praktyce? Jeden kilowat oznaczany jest symbolem kW. Jeden megawat oznaczany jest symbolem MW. Gigawat oznaczany jest symbolem GW. Terawat ma symbol TW. Czas na odpowiednie przeliczniki. 1 kW ile to wat? Jak już wcześniej wspomnieliśmy, przedrostek kilo używany jest przy opisywaniu tysiąca jednostek. A więc 1 kW ma 1000 watów. Odpowiednio, 1 MW to 1000000 watów a 1 GW to 1000000000 watów. 1 TW ma 1000000000000 watów.

kalkulator

Części ułamkowe jednostki

Wat nie jest zbyt dużą jednostką. Jednak czasem może być potrzebne wyodrębnienie części ułamkowej jednostki. Zasady nazywania takich jednostek są dokładnie takie same jak w przypadku wielokrotności. Polegają na dodaniu przed nazwą jednostki odpowiedniego prefiksu. Miliwat, który oznaczany jest symbolem mW to tysięczna część wata. Mikrowat to milionowa część wata. Nanowat oznaczany symbolem nW to miliardowa część wata.

Gdzie jeszcze można wykorzystać prefiksy?

Zasady rządzące dodawaniem przedrostków do nazw jednostek układu SI są stałe i uporządkowane. Można je wykorzystać również między innymi podczas opisywania jednostek długości, masy, czasu lub też pracy. Sprawdźmy wybrane przykłady. Nanosekunda to miliardowa część sekundy. Milimetr oznacza tysięczną część metra. Kilogram to 1000 gram. Gigadżul to 1000000 dżuli. Wystarczy zapamiętać najważniejsze prefiksy i można już zrozumieć, w jaki sposób skonstruowane są odpowiednie zapisy.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.