9print.pl

Blog tematyczny o finansach, biznesie, pracy oraz o rozwoju osobistym

Praca

Jakie wyróżniamy rodzaje mobbingu?

Jakie wyróżniamy rodzaje mobbingu?

Zastanawiasz się czym jest mobbing? Poznaj definicje i rodzaje mobbingu, z którymi możesz się spotkać w pracy na co dzień. Dowiedz się, jak wyglądają fazy mobbingu i jak je rozpoznać.

Mobbing

Mobbing, to znęcanie, zastraszanie, ośmieszanie, izolowowanie przez oprawcę danej osoby w pracy. Celem mobbera jest wywołanie niskiej oceny danego pracownika oraz zniszczenie jego reputacji zawodowej. 

Zobacz także: Co to jest coaching?

Rodzaje mobbingu

Mobbing pionowy – występuje, kiedy pracodawca prześladuje swojego podwładnego. Konflikt ten znacząco może wpłynąć na jakość wykonywanej pracy pracownika.

rodzaje mobbingu

Mobbing poziomy – tego rodzaju mobbing występuje, gdy do znęcania dochodzi w kontaktach pracownik-pracownik. Współpracownicy nie muszą zajmować tych samych stanowisk. Ważne jest tylko, aby żaden z nich nie był wyżej względem stanowiska niż drugi.

Kolejnym rodzaje mobbingu jest mobbing, w którym to pracownik prześladuje swojego pracodawcę. Jest to bardzo rzadki rodzaj mobbingu, ale nie należy o nim zapomnieć!

Mobbing bezpośredni – występuje wtedy, gdy oprawca sam znęca się i zniesławia swoją ofiarę w przedsiębiorstwie.

Mobbing niebezpośredni – zachodzi, gdy oprawca rozpowiada innym współpracownikom nieprawdziwe informacje na temat ofiary i w ten sposób oddziaływuje na środowisko zawodowe danego pracownika przez co może się on poczuć wyizolowany. 

Fazy mobbingu

Na początku mobbingu osoba prześladowana w ogóle nie jest świadoma tego co się rozpoczęło. Dochodzi do zatrzymywania przepływu informacji do ofiary, małe, niewyjaśnione nieporozumienia stają się powodem do kłótni.

Następnie mobber nasila swój atak na ofiarę. Docinki w jego stronę zaczynają być coraz częstsze, a dodatkowo zdarzają się one przy innych pracownikach firmy, przez co ofiara traci u nich w oczach. Prześladowany pracownik czuje niechęć przed pójściem do pracy, a w niej ciągle odczuwa stres.

W kolejnej fazie mobbingu mobber sprawia poprzez zachętę, że do jego działań dołączają inni pracownicy przedsiębiorstwa. Ofiara w danym momencie przechodzi przez załamanie psychiczne i nie umie poradzić sobie z daną sytuacją.

W ostatniej fazie ofiara zaczyna odczuwać silny wpływ mobbingu na swoje życie prywatne. Może przechodzić przez depresję i mieć myśli samobójcze. W pracy nie potrafi się na niczym skupić i jeśli tylko może, to załatwia sobie dzień wolny. Jest ona całkowicie wykluczona z grupy.

Rodzaje mobbingu – jak przeciwdziałać?

Jeśli czujesz, że stajesz się ofiarą mobbingu – nie załamuj się! Z odwagą wciąż wykonuj swoje obowiązki w pracy i otaczaj się innymi współpracownikami, być może, to, że będziesz w początkowej fazie nieugięty odstraszy od Ciebie mobbera. Jeśli jednak, to nie pomoże, to zacznij zbierać dowody przeciwko swojemu oprawcy. Mogą to być SMS-y, maile, nagrania, wiadomości na innych komunikatorach, notatki z pracy. W kolejnym kroku spróbuj porozmawiać ze swoim oprawcą. Wytłumacz mu, jak się czujesz i pokaż, że jego zachowanie jest niestosowne. Jeśli po rozmowie będzie on kontynuował znęcanie się nad Tobą, to zgłoś sprawę przedstawiając dowody swojemu przełożonemu lub działowi HR. Jeśli po takim zgłoszeniu wciąż sprawa się nie zmieni, to nie obawiaj się zgłosić sprawy do Państwowej Inspekcji Pracy, a następnie do sądu. Gdy poczujesz, że nie masz siły do walki, to możesz odejść z pracy w trybie natychmiastowym, dzięki klauzuli w prawie, która mówi, że pracownik może rozwiązać natychmiast umowę, gdy pracodawca naruszy obowiązki względem niego.

Przy współpracy z Psychoklinika.pl

Udostępnij